Trang ChínhHomeKinh ThánhGây Dựng tâm LinhThần HọcTham KhảoTìm đọc Tin LànhChứng ĐạoThư ViệnThánh NhạcXem VideoBản đồ dùng

*
Vả, không có đức tin, thì chẳng hề tất cả thế làm sao ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng tốt thưởng mang lại kẻ tra cứu kiếm Ngài.

Bạn đang xem: Thiên sứ sa ngã

Hê-bơ-rơ 11:6

*
Bạn đã ở: home tham khảo Cơ Đốc tự Điển ghê Thánh Sa-tan

Sa-tan Satan. Satan.

Tên nầy bằng tiếng Hê-bơ-rơ là satan tức "kẻ đối địch" vày động tự Sàtan tức "rình đợi trước cửa" (Sáng Thế ký 4:7). Bởi tiếng Hy-lạp là satán hoặc Satanás, tức "kẻ đối địch;" cũng hotline là ó diabolos tức "ma quỉ, " kẻ đối địch hoặc kẻ kiện cáo; chỉ một lần Khải Huyền 12:10 dùng katégor tức kẻ khiếu nại cáo. Chúa cũng sử dụng tên Sa-tan theo nghĩa "cừu địch" lúc trách Phi-e-rơ vào Ma-thi-ơ 16:23. Trong Cựu Ước chỉ sử dụng Sa-tan làm cho tên riêng rẽ trong 1Sử cam kết 21:1; Gióp 1:6-12; 2:1-7; Thi Thiên 109:6; Xa-cha-ri 3:1, 2. Về các tên của Sa-tan (xem bài xích Ma quỉ). Trong bài nầy ta chỉ luận về Sa-tan (ma quỉ) như Chúa sẽ tỏ ra trong gớm Thánh, vì Cựu Ước chép ít phải phải nhờ Tân Ước tất cả chép các hơn.

I. Sa-tan là một ngôi vị thực hữu.-- gớm Thánh tỏ rõ thật có một Ác thần, tuy vậy chỉ dần dần được khải thị theo cách thức mở rộng lớn của Chúa. Lần trước tiên sự dữ nhập vào cố gian, qua sự cám dỗ của bé rắn. Trong cả cả thời kỳ của những tổ phụ với dân Do-thái tởm Thánh chỉ tỏ ra cách lờ mờ như thế về Nguồn của việc dữ. Sách Gióp lần sản phẩm công nghệ nhứt minh chứng quan trọng đặc biệt về Sa-tan, giãi tỏ Sa-tan thật là kẻ cừu địch (Gióp 2:1-7) tuy nhiên nên chú ý, tại đó tỏ ra Sa-tan đề nghị suy phục Chúa, chỉ bao gồm quyền đại biểu, chớ thật không có sự kinh khiếp với vĩ đại. Ấy vị Sa-tan chỉ có quyền về cảnh ngộ bề ngoài, song không có quyền ảnh hưởng trên trung ương linh người dân có Chúa cai trị.

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm phu tội nhân sang Ba-by-lôn thì được biết về thần thoại cổ xưa Ba-tư, tức sự tranh đấu giữa hai vị thần thiện (Ormazd) cùng ác (Ahriman). Trong các sách viết sau thời điểm dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ phu tù về, có dẫn tên Sa-tan nhị lần (1Sử cam kết 21:1; Xa-cha-ri 3:1, 2); song ai ai cũng công nhận Sa-tan chép trong ghê Thánh rất khác Ahriman của tín đồ Ba-tư. Ghê Thánh cứ tế bào tả địa vị suy phục với hạ đẳng của Sa-tan.

Trong khoảng giữa Cựu với Tân Ước, dầu không chép nhiều, nhưng lại dân Do-thái sẽ để trí về tác động thuộc linh của việc dữ. Dầu vậy, trong số sách Apocryphe (Tobie, Judith, v.v.) chỉ kể đến các "quỉ dữ" chớ không kể đến Sa-tan. Sử gia Josèphe cũng thế. Những chuyện bịa và mê tín về tác động thuộc linh của việc dữ càng thêm; song sự thực hữu và bản thể của quỉ Sa-tan vẫn còn kín giấu, chỉ được cảm biết mà không hiểu được. Tân Ước là sách chép rõ về Sa-tan. Ban đầu từ sách Tin lành chép Sa-tan hiện ra như kẻ cám dỗ Chúa, với suốt các sách Tin lành, thơ tín với Khải Huyền vẫn giãi bày ra như thế, đó là lẽ thiệt rất không còn xa lạ và quan trọng. Không buộc phải nhờ đến các lời chép khác, chỉ phần đa lời bao gồm Chúa Jêsus phán vào Giăng 8:44 thì đã giãi tỏ đủ về thực chất của Sa-tan rồi.

II. Bản thể và địa vị lúc đầu của Sa-tan.-- Về phần nầy gớm Thánh chỉ thanh minh ít cơ mà thôi. Ê-phê-sô 2:2 chép Sa-tan là "thần, " là "vua cầm quyền vùng không trung, " (là kẻ thống trị các quỉ dữ (Ma-thi-ơ 12:24-26), và gồm "quỉ sứ" dưới quyền nó (Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 12:7-9). Theo gớm Thánh biểu hiện quyền phép Sa-tan chỉ về một bạn dạng thể ở trong linh với co ảnh hưởng thuộc linh. Vì chưng vậy, rất có thể kết luận Sa-tan có phiên bản thể như thiên sứ, là 1 trong vật thọ tạo thuần lý và thuộc linh, gồm quyền phép, khôn ngoan, và nghị lực trổi hơn loài người; chẳng hồ hết thế thôi, Sa-tan còn là thiên sứ trưởng, giữa những thiên sứ tiên phong trên trời. Từ nhiên, ta cần thiết nhận rằng Đức Chúa Trời đã tạo thành một vật gì ngay lập tức từ ban đầu có bản chất độc ác, không xuất sắc lành. Bởi đó, chỉ hoàn toàn có thể định rằng Sa-tan là 1 thiên sứ sa ngã, đã qua 1 thời gian Chúa còn do dự đối cùng với thiên sứ này, song bây giờ sự đoán phạt vẫn nhứt định chẳng hề thế đổi. Về thời kỳ, căn nguyên và biện pháp sa té của Sa-tan, ghê Thánh chỉ chép vừa đủ điều ta đề nghị biết. Bao gồm người cho rằng Ê-xê-chiên 28:12-15 diễn đạt Sa-tan vốn được Đức Chúa Trời hình thành một cách xuất sắc đẹp, trọn vẹn, và Ê-sai 14:12-14 bộc lộ sự sa ngã của Sa-tan và núm nào tội trạng đã bước đầu trong vũ trụ nầy. Khúc gớm Thánh nhưng mà lời truyền khẩu với văn chương hay dùng đến nhiều là Khải Huyền 12:7-9, song đó không những về sự sa ngã thứ nhất của Sa-tan. 2Phi-e-rơ 2:4 và Giu-đe 6 chép về những thiên sứ sa ngã, song hình như không gồm gồm Sa-tan và các quỉ nó, bởi vì chúng bị trói buộc bởi xiềng nơi tối tăm để đợi sự phán xét, trái lại Sa-tan còn tồn tại phép đi bộ như kẻ cám dỗ và kẻ rán địch cho tới thời kỳ mà lại Chúa đang ấn định đến nó.

Ngoài những câu kể trên, cũng nên xét lời Chúa phán vào Lu-ca 10:18 "Ta vẫn thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp." Đây dĩ nhiên chỉ về sự sa ngã trước tiên của Sa-tan tuy nhiên không nói do cớ nào và bí quyết nào. Chúa cũng nói tới trong Giăng 8:44, tuy vậy chắc ngụ ý đến việc trước tiên Sa-tan hành vi trên loài người. 1Ti-mô-thê 3:6 chép rõ rộng hết: "e fan tự kiêu mà lại sa vào án vạc của ma quỉ chăng." Điều đó tóm lại rằng sự sang chảnh là lý do khiến Sa-tan bị án phạt.

Kinh Thánh trình bày rất rõ bạn dạng tánh của kẻ Ác tức Sa-tan. Lý tưởng của sự việc thiện bằng cha đức tính phệ thuộc về Đức Chúa Trời kia là: sự yêu thương, lẽ thật và thánh khiết; cả ba đều liên quan với đức tin của loài người, là loại thọ tạo nên hữu hạn, đã vâng phục Đức Chúa Trời. Những đặc tính làm sao trái với bố đức tính đó đều thuộc về Sa-tan tức ma quỉ.

III. Quyền Sa-tan trên linh hồn.-- Quyền ấy được hành vi cách trực tiếp vì chưng Sa-tan hoặc bởi những cơ binh của nó. Ảnh hưởng trực tiếp chính là từ một bản thể tất cả quyền và ác trên những người dân nào sẵn bao gồm đồng một mầm ác với nó. Vả lại, kinh Thánh dạy dỗ Sa-tan đứng đầu chỉ huy một cơ binh gồm các ác thần với quỉ sứ gần như dự phần vào bài toán ác nó, mà "lửa đời đời kiếp kiếp đã mua sẵn cho" (Ma-thi-ơ 25:41). Về căn nguyên và sự sa bổ của chúng Kinh Thánh ko nói rõ. Chúng chắc chưa phải đồng một với những thiên sứ sa bửa và bị tù túng chép trong 2Phi-e-rơ 2:4 và Giu-đe 6, song là một với "các quỉ" có quyền ám linh hồn tín đồ như chép trong Ma-thi-ơ 12:24-26. Gớm Thánh thường nói đến quỉ ám song Ê-phê-sô 6:12 tả vẽ bọn chúng như "chủ quyền, " "thế lực, " "vua chúa của trần gian mờ về tối nầy, " và "các thần dữ ở những miền trên trời, " và bọn chúng tranh chiến cùng với linh hồn con người. Khải Huyền 12:7, 9 chép bọn chúng hiệp với "con rắn xưa, hotline là ma quỉ cùng Sa-tan" mà lại đánh cùng với "Mi-chên và các sứ người, " cùng bị quăng xuống với chủ mình. Vậy, vị dự phần về bạn dạng thể Sa-tan, nên chúng thù nghịch với Đức Chúa Trời cùng loài người luôn. Sa-tan chẳng đều là chủ những quỉ, nhưng mà cũng call là "vua chúa của nỗ lực gian, " (Giăng 12:31; 14:30; 16:11), là "chúa đời nầy" (2Cô-rinh-tô 4:4). Sa-tan chỉ gồm quyền đại biểu, như nói trong sự cám dỗ Chúa, nó nói như thế tỏ ra sự cám dỗ kia là gồm thật (Lu-ca 4:6).

Để thấy rõ việc hành vi cách con gián tiếp của Sa-tan, phải xét kỹ tên cơ mà Kinh Thánh cũng đặt cho rằng Ó diabolos tức là ma quỉ. Nguồn gốc của tên đó chỉ tất cả ý là bứt đứt các dây liên lạc trong số những người không giống và làm cho họ "phản đối với nhau, " tuy vậy cách hay được sử dụng cũng thêm 1 ý quan trọng nữa là làm cho những người kia "phản đối nhau bởi sự phao đồn vu." Và lúc đặt tên ma quỉ mang lại Sa-tan, cần nhớ luôn luôn cả hai ý đó. Mục đích chung là bứt đứt hồ hết dây giao thông vận tải giữa Đức Chúa Trời với người và đầy đủ dây lẽ thật và yêu mến ràng buộc người với nhau. Sự ma quỉ phao vu về Chúa với chủng loại người, được thấy rõ trong sáng Thế ký 3:4, 5 vì có ý nói "Đấng ban cho hầu như ân điển giỏi lành" là ích kỷ với tham lam. Sự phao đồn vu về loài bạn với Đức Chúa Trời được trầm trồ trong sách Gióp 1:9-11; 2:4, 5. Ma quỉ cũng khá được gọi là "kẻ thù của anh em" (2Phi-e-rơ 5:8) điều này được thấy rõ vào Xa-cha-ri 3:1, 2, với Khải Huyền 12:10 thêm nữa: "kẻ khiếu nại cáo bằng hữu ngày tối trước khía cạnh Đức Chúa Trời." Thật cực nhọc hiểu bởi vì cớ nào cần phải có kiện tụng hoặc phao đồn vu cùng với Đức Chúa Trời là Đấng chú ý và thông biết phần lớn sự. Tuy vậy, câu hỏi ấy tỏ ra giải pháp Sa-tan hành động trong lòng người, được nắm tắt bằng hai lời: cám dỗ với ám ảnh.

Xem thêm: Lá Thư Hình Ảnh Lá Thư Đẹp Ý Tưởng, Hình Ảnh Lá Thư Tải Xuống Miễn Phí

Vấn đề Sa-tan cám dỗ, chẳng hầu như Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết nhưng mà cũng chép hai chuyện Sa-tan cám dỗ A-đam với Chúa Jêsus như thế nào. Vào thư Gia-cơ 1:2-4, khiếp Thánh nói về sự việc cám dỗ, nói cho chính xác là sự demo thách, rất quan trọng để tạo cho con tín đồ được trọn lành toàn vẹn, bắt buộc đã định trước cùng Chúa cho những người bị thử thách như vậy (Sáng Thế ký 22:1). Vậy, gớm Thánh cho thấy con người hoàn toàn có thể bị thách thức ngay sống trong bạn dạng tánh, ấy là dịp mang đến Sa-tan hành động điều ác. Do đó gọi Sa-tan là "quỉ cám dỗ" (Ma-thi-ơ 4:3; 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:5). Sa-tan bao gồm quyền, thứ nhứt: để bày ra một biện pháp rất hấp dẫn những sự ý muốn và ham mê mê nhưng hãm bắt người; thứ nhì: để hành động trên sự muốn giả dối của ý ý muốn con người, tức ao ước được độc lập. Ấy là 1 quyền mà nhỏ người có thể chống cự được vì bao gồm quyền cừ khôi Chúa kiểm soát và giai cấp (1Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 4:7, v.v.). Quyền Sa-tan về mặt xấu đi có kể đến trong ví dụ tín đồ gieo giống, còn mặt tích cực và lành mạnh thì trầm trồ trong lấy ví dụ như về lúa mì và cỏ lùng. Nó bao gồm quyền cám dỗ, dầu cho sẽ là một bạn dạng tánh không có tội như sự cám dỗ Chúa. Tuy vậy khi cám dỗ một phiên bản tánh vẫn hư hoại vì nguyên tội thì Sa-tan tất cả quyền phệ hơn. Mỗi lần phạm tội thì con fan trở đề nghị "tôi đông đảo của tội lỗi" (Giăng 8:34; Rô-ma 6:16), và bởi thế mở đường đến Sa-tan cám dỗ thuận lợi và công hiệu hơn.

Về sự ám hình ảnh xem bài Quỉ ám.

IV. Sự hữu hạn với số phận của Sa-tan.-- trong 2Phi-e-rơ 2:4 cùng Giu-đe 6 triệu chứng quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ các thiên sứ tội trạng xuống Tartare tức vựa sâu tăm tối để ngóng ngày phán xét. Điều kia tỏ ra Chúa luôn điều hành và kiểm soát các quyền loạn nghịch và chỉ-định ngày tận diệt chúng. Vậy sự trói buộc Sa-tan ngoài ra hằng gồm và tuần tự. Sự tinh giảm nước Sa-tan cùng sự lật đổ cuối cùng, ghê Thánh tả trơn trước vào Gióp 38:1---41:1- với trong bốn đoạn này cũng thấy quyền phép Chúa ngự trị trên Ác-thần.

Theo bố sách Tin lành đầu, ngay sau khoản thời gian chịu lễ Báp-têm (Ma-thi-ơ 4:1-), Chúa Jêsus bị Sa-tan cám dỗ, cùng Ngài tạm chinh phục Sa-tan như kẻ rán địch của thiết yếu Ngài. Ấy là của cầm về sự đắc win trọn vẹn. Theo Lu-ca 10:18, khi 70 đồ đệ trở về phong thái rất vui vì sự đắc thắng trên các quyền lực của sự dữ, thì Chúa phán: "Ta sẽ thấy quỉ Sa-tan từ bỏ trời sa xuống như chớp."Mỗi lần win quyền sự dữ, Chúa luôn thấy sự sa vấp ngã của Sa-tan: như lúc Ngài chạm mặt mấy tín đồ Hy-lạp kia, thì phán: "Hiện bây giờ, bao gồm sự phán xét trần thế nầy, và hiện nay vua Chúa của trần thế nầy bắt buộc bị xua đuổi" (Giăng 12:31); đối với sự yêu mến khó, Ngài phán: "Vua chúa trần gian nầy hầu đến, người chẳng bao gồm chi hết chỗ ta" (Giăng 14:30); về lời hứa hẹn ban Đức Thánh Linh, Ngài phán: "Đức Thánh Linh sẽ khiến cho thế gian từ bỏ cáo về tội lỗi, ... Vì chưng vua chúa trần gian nầy đã bị đoán xét" (Giăng 16:8, 11). Trong Hê-bơ-rơ 2:14, 15 ta thấy Đấng Christ mặc mang hình tín đồ "hầu cho Ngài vị sự bị tiêu diệt mà phá diệt kẻ gắng quyền sự chết, là ma quỉ." vào 1Giăng 3:8 chép "Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để bỏ phá các bước của ma quỉ." trong Khải Huyền 12:9 chép Sa-tan với những sứ nó đều bị quăng xuống đất, cơ mà sự đoán phạt nó chưa trọn vẹn và cuối cùng.

Khi so sánh những câu bên trên thì đầy đủ biết thiết yếu lập một lịch trình theo lắp thêm tự thời hạn nhứt định, nhưng hoàn toàn có thể hiểu rõ những điểm lưu ý về Sa-tan. Từ thời gian ban đầu, Sa-tan bị hạn chế, lên án, vắt giữ; để dành lại cho 1 ngày phán xét cuối cùng. Dầu những việc đó diễn tiến lần lần tuy vậy án phạt dành riêng cho Sa-tan là cứng cáp chắn. Sự đắc chiến hạ của Đấng Christ tức là thất bại của Sa-tan: --Thứ nhứt: bởi vì Ngài làm Đầu và là cứu vớt Chúa của con tín đồ (Giăng 14:30). --Thứ hai: sự đắc win của Ngài cũng là sự đắc chiến hạ cho tín đồ gia dụng (Lu-ca 22:31, 32; Công vụ 26:18; Rô-ma 16:20; Gia-cơ 4:7; 1Giăng 2:13; 5:4, 18). --Thứ ba: vày ma quỉ có khả năng sẽ bị quăng xuống hồ nước lửa cùng diêm đề xuất cũng dành cho tất cả thiên hạ nữa (Khải Huyền 20:10).

Tiến sĩ Scofield ghi chú về Sa-tan:

Ê-xê-chiên 28:12.-- vào câu 12-15 cũng như trong Ê-sai 14:12, ngôn ngữ ngụ ý xa hơn vua Ty-rơ tức chỉ Sa-tan; là người cảm hóa với quản trị vô hình những sự xa xỉ và tự cao như vua Ty-rơ đã có. Hai lần khác trong sáng Thế ký kết 3:14, 15 cùng Ma-thi-ơ 16:23 cũng nói tới Sa-tan biện pháp gián tiếp như thế. Ê-xê-chi-ên (28:12-14) tả vẽ địa vị Sa-tan vốn có trước lúc sa ngã, với Ê-sai 14:12-14 biểu đạt sự sa xẻ đó. Sự diễn đạt ở đây chưa phải tỏ ra Sa-tan trong bao gồm ngôi mình, song Sa-tan đang tỏ mình ra vào một vua trần thế (vua Ty-rơ) và cố kỉnh đòi mang lại mình gần như sự tôn trọng thuộc riêng về Chúa, mang lại nỗi vua Ty-rơ đó được tả bóng là nhỏ thú chép trong Đa-ni-ên 7:8; Khải Huyền 19:20.

Ê-sai 14:12-14. Danh từ bỏ "sao mai" (bản Anh: Lucifer) cứng cáp chỉ về Sa-tan, là vua chúa tổ chức chính thể trần gian nầy (xem Giăng 7:7 và bài thế gian, lời chua Khải Huyền 13:8), thật là người cai trị, dẫu vô hình, trên những cường quốc tiếp đến trong rứa gian: Ty-rơ, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, La-mã, v.v. (Ê-xê-chiên 28:12-14). Lucifer, tức "sao mai" ko kể Sa-tan bắt buộc chỉ ai nữa. Khúc kinh Thánh nầy rất đặc trưng vì tỏ bày ra khởi điểm tội trạng trong vũ trụ. Khi Lucifer nói "Ta sẽ..." thì mới ban đầu có tội. Xem Khải Huyền 20:10. Nhì lần không giống Chúa nói với Sa-tan qua bạn khác là sáng sủa Thế cam kết 3:15; Ma-thi-ơ 16:22, 23.

Sáng Thế ký 3:1.-- Hình ảnh của rắn, trong vườn Ê-đen, không nên tưởng là một trong những loài bò sát cong queo. Ấy là kết quả của lời rủa sả Chúa nói cùng với Sa-tan (3:14). Thiết bị thọ chế tạo đã mang đến Sa-tan mượn thân mình chắc rằng là giỏi đẹp nhứt nhưng lại lại là "quỉ quyệt" nhứt trong số loài thú, chỉ kém loài bạn mà thôi. Trong lời rủa sả, còn tồn tại vết tích sự giỏi đẹp đó. Từng cử cồn của rắn thì đẹp, và các thứ rắn có color tốt. Yêu cầu nhớ, trong con rắn, lần máy nhứt "chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng sủa láng" (2Cô-rinh-tô 11:4).

Ma-thi-ơ 7:22.-- Xem bài bác Quỉ dữ.

Khải Huyền 13:8.-- Xem bài Thế gian.

Khải Huyền 20:10.-- nắm tắt về Sa-tan. Sinh vật xứng đáng kinh gớm nầy dường như được làm cho làm một trong những Chê-ru-bin (Ê-xê-chiên 1:5; với lời chua 28:12 ngơi nghỉ trên), và được xức dầu để lưu lại một địa vị có quyền lớn, chắc rằng trong cuộc sáng tạo trước tiên (Sáng Thế ký 1:2; Ê-xê-chiên 28:11-15), sa ngã bởi tự cao (Ê-sai 14:12-14). Chữ "Ta sẽ..." của nó trong Ê-sai 14:13 tỏ ra sự dẫn tội vào vũ trụ. Bị đuổi khỏi cõi trời (Lu-ca 10:18), nó đem trái đất và khoảng không làm nơi hoạt động không mỏi mệt nhọc (Ê-phê-sô 2:2; 2Phi-e-rơ 5:8). Sau khoản thời gian Chúa hình thành loài người, nó nhập vào nhỏ rắn, (Sáng Thế ký kết 3:1), và lừa dối Ê-va bởi vì sự quỉ quyệt, để khiến A-đam sa xẻ và do A-đam, tội lỗi vào trong quả đât nhơn các loại (Rô-ma 5:12-14). Giao ước với A-đam (Sáng Thế ký kết 3:14-19) Chúa hứa đã tận khử Sa-tan vị "Dòng dõi bạn nữ." Kế đó, bước đầu cuộc chiến đấu lâu dài của nó nghịch cùng lịch trình Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, trận đánh đấu đó mang đến nay vẫn tồn tại tiếp tục. Thiết yếu thể trong thế gian hiện trên (Khải Huyền 13:8), tổ chức trên hiệ tượng của võ lực, ước ý muốn ích kỷ, dục vọng với sự vui mắt tội lỗi mọi là quá trình của Sa-tan và chủ yếu thể thế gian là thiết bị nó dùng hối lộ đến Đấng Christ (Ma-thi-ơ 4:8, 9). Đối với thiết yếu thể cố gắng gian, Sa-tan là "vua chúa" (Giăng 14:30; 16:11), và "chúa" (2Cô-rinh-tô 4:4). Như "vua cố gắng quyền vùng không trung" (Ê-phê-sô 2:2), nó dẫn đầu một cơ binh mập bằng những quỉ (Ma-thi-ơ 7:22), nhờ vào phép Đức Chúa Trời, nó núm quyền sự chết trên đất (Hê-bơ-rơ 2:14). Bị quăng ngoài cõi trời, là phạm vi chính đại quang minh và địa vị đầu tiên của nó, nó cũng còn được phép lên khu vực Chúa ngự như thể "kẻ kiện cáo anh em" (Khải Huyền 12:10), cùng được một quyền để sàng sảy xuất xắc thử rèn phần đông tín thiết bị xác thịt tuyệt tự ỷ sức bản thân (Gióp 1:6-11; Lu-ca 22:31, 32; 1Cô-rinh-tô 5:5; 1Ti-mô-thê 1:20). Tuy nhiên quyền đó chỉ là quyền Chúa được cho phép và hạn chế, những tín trang bị bị sàng sảy như vậy vẫn giữ lại được đức tin là nhờ vào lời cầu ráng của Đấng Christ (Lu-ca 22:31, 32; 1Giăng 2:1). Khởi đầu cơn tai nạn, quánh ân Sa-tan cho nơi ngai rồng Chúa để kiện cáo có khả năng sẽ bị cất đi (Khải Huyền 12:7-12). Lúc Đấng Christ tái lâm vào sự vinh hiển, Sa-tan sẽ ảnh hưởng xiềng trong một nghìn năm (Khải Huyền 20:2); tiếp nối lại được thả ra "một ít lâu" (Khải Huyền 20:3, 7, 8), và sẽ trở buộc phải đầu của một sức mạnh ở đầu cuối để lật đổ nước Chúa. Khi đã trở nên thất bại, nó có khả năng sẽ bị quăng xuống hồ lửa là án phạt sau cùng của nó. Ý cho rằng nó kẻ thống trị trong âm phủ là theo văn sĩ Milton, chớ chưa phải theo khiếp Thánh, Sa-tan là vua chúa tổ chức triển khai chính thể trần gian hiện nay, song nó sẽ bị khổ hình trong hồ lửa.