Thiên Sứ bạch nhan sắc 6 cánh, võ hồn truyền thừa của Giáo Hoàng nhất mạch. Thiên sinh thức tỉnh đã đoạt Nhị Tiên Thiên Mãn Hồn Lực ở mức Đại Hồn sư cấp cho 20. Tải Thần thánh trực thuộc tinh, trong khi phụ trợ quang minh cùng hỏa trực thuộc tính.

Bạn đang xem: Thiên sứ 6 cánh

*

Hồn kỹ

1. Thiên Sứ ngưng Tụ

Ngưng tụ hồn lực với thuộc tính Thần Thánh vào ngẫu nhiên bộ phận làm sao trên khung người đến công kích hoặc chống ngự.

2. Hỏng Vô chi Dực

Thiên sứ tuy nhiên cánh, hỏng vô trạng thái, miễn dịch công kích vật lý, giảm một nửa công kích năng lượng, tăng tốc tốc độ với thuộc tính Thần thánh, thiên tấn công.

*

3. Thiên Sứ Thánh Kiếm

Thầnthánhchihỏangưngtụthànhkiếm, công kích cường hãn, hiệu quả tịnh hoá của hồn lựctăng 30%.

*

4. Thánh quang đãng Phổ Chiếu

Cắt ngang đối phương khi bọn chúng đang thi triển thì phương châm trúng hồn kỹ.

5. Thiên Sứ đưa ra Vũ

Khống chế Thánh kiếm rời ra khỏi tay, chém đến đối thủ, dịch chuyển như đã khiêu vũ với tốc độ cao không thể dự kiến trước đường cách đi.

Xem thêm: Người Mẫu Châu Á - Quỳnh Anh Giành Quán Quân Siêu Mẫu Châu Á

6. Thiên Sứ Rít Gào

Chuyển hoá hồn lực thành niềm tin lực công kích não bộ kẻ địch trong phạm vi lớn, bằng từ trong mồm phát ra tiếng huýt sáo dài rất bén nhọn.

Nếu niềm tin lực địch thủ ít hơn 2 lần thì vong linh trực tiếp bị xay nát còn nếu ít hơn hai lần thì có khả năng sẽ bị lâm vào tinh thần mê muội.

*

7. Võ Hồn Chân Thân, Thiên Sứ Lĩnh Vực

Hoá thân thành Lục Dực Thiên Sứ, bức tốc uy lực của lĩnh vực trong tâm lý võ hồn chân thân.


*

*

8. Thiên Sứ Cáo Chết

Trục xuất linh hồn, đồng tử bạch sắc, không có nửa điểm phòng cản. Thần thánh đưa ra hoả dừng tụ thành đạo cự mão phóng lên trời. Đối thủ bị giam giữ thiêu đốt vào cột lửa.

9. Đại Thiên Sứ Trưởng hàng Lâm – Thiên Sứ đưa ra Thần

Hoá thân thành Nhị Thập Sí Dực Thiên Sứ, tiến hành Thánh quang quẻ Linh Trận, bức tốc tất cả hồn kỹ thuộc năng lực.

Hồn cốt – Thiên Sứ Thần Trang

6 miếng hồn cốt truyền vượt 9 vạn 9999 năm lần lượt tên là Ngự Phong, Thần Uy, Hồng Mông, Long Đảm, Vân Huyền với Lượng Thiên. Ví như dung thích hợp cả 6 mảnh thì đã kích phát tất cả các mảnh lên tâm lý thập vạn niên hồn cốt.