Đề tài phân biệt phân biệt hình vuông vắn màu đỏ, color xanh

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG HỌC: NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT.              chủ đề: Ngày đầu năm vui vẻ      Đề tài:Nhận biết phân biệt: hình vuông vắn màu đỏ, ...

Bạn đang xem: Hình vuông màu đỏ

*

https://thantuongbolero.vn/2017/05/de-tai-nhan-biet-phan-biet-hinh-vuong-mau-do-mau-xanh.html
- 2 hìnhvuông; 1 màu sắc đỏ, 1 color xanh. 2 ngôi nhà; 1 căn nhà màu đỏ, 1 nơi ở màuxanh. 2 đĩa, 1 đỏ, 1 xanh.
*

- Xin chµo c¸c bÐ ®Õn víi ch­¬ng tr×nh "" ngµy h«m nay. §Õn víi cuộc thi hôm nay, c« xin giíi thiÖu bao gồm mÆt cña c¸c b¹n ®Õn tõ 2 ®éi ch¬i; đội trước tiên mang tên bánh trưng, đội thứ hai mang tên bánh sốp. Vµ cuối cùng người dẫn lịch trình là thầy giáo Lê Thị Huệ.
- Các nhỏ xíu thân mến chương trình hôm nay gồm 3 phần chơi, phần thứ nhất mang tên “Cùng khám phá”; Phần thứ hai mang thương hiệu “Bé tài, bé gii
- các con thân mến không để các con chờ lâu hơn nữa ngay tiếp sau đây xin mời các con mang lại với phần thi đầu tiên mang thương hiệu “Cùng khám phá” chóng m×nh cïng kh¸m ph¸ xem vào hộp đá quý cô tất cả g× nhÐ!
- Xin chúc mừng các con đã kết thúc xuất sắc phần nghịch “ Cùng đi khám phá” ngay tiếp sau đây xin mời những con mang đến phần chơi thứ 2 mang tên “Bé tài, bé giỏi”
- Ở phần đùa này các con đã chơi cực nhọc hơn. Cô khuyến mãi cho những con mỗi các bạn 1 rổ thiết bị chơi các con xem trong rổ bao gồm gì?
- các con nh×n kỹ vào rổ coi ngoµi hình vuông ra cßn cã g× n÷a? §©y lµ g× c¸c con? những con cã ®Üa n÷a ®óng kh«ng nµo.

Xem thêm: Hình Ảnh Những Bài Thơ Tình Yêu Cực Ngọt Ngào Dành Cho Tình Yêu Đôi Lứa


- C¸c bé ¹! Qu¶ chuèi, qña khÕ, qu¶ t¸o, qu¶ roi lµ mét vào nh÷ng lo¹i qu¶ rÊt bæ Ých đến c¬ thÓ cña chóng ta ®Êy. Muốn có rất nhiều quả bọn chúng mình yêu cầu trồng cây, chăm lo và đảm bảo cây bọn chúng mình ko được ngắt lá bẻ cành những con nhớ không nào.
Cô đến trẻ nhận biết phân biệt lọ hoa color đỏ, lọ hoa màu xanh. Hoa màu đỏ, hoa blue color qua hình hình ảnh trên đồ vật tính. Những con cùng hướng lên màn hình hiển thị xem cô Hải gồm gì nhé!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM con LỢN TỪ HỘP SỮA CHUA

   Làm con lợn bằng hộp sữa chua nguyên vật liệu cần chuẩn bị 2 hộp sữa chua sẽ qua sử dụng. Xốp màu, keo nến, kéo. Bí quyết thực hiện: cách 1: Dán ...