Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Lan vẽ một hình tròn màu đỏ có chu vi là 62,8cm. Hoa vẽ một hình tròn màu xanh da trời có bán kính gấp hai bán kính của hình tròn color đỏ. Diện tích s hình tròn màu xanh lá cây là ...cm2


*

*

Bán kính hình tròn đỏ là : 62,8 : 3,14 : 2 = 10 ( cm )

Bán kính hình tòn màu xanh lá cây là : 10 x 2 = trăng tròn ( cm )

Diện tích hình tròn màu xanh lá cây là : 10 x 10 x 3,14 = 314 ( cm2)

Đ/s : 314 cm2.

Bạn đang xem: Hình tròn màu đỏ


*

Bán kính HT red color là :

62,8 : 3,14 : 2 = 10 ( cm )

Bán kính HT màu xanh da trời là :

10 x 2 = trăng tròn ( centimet )

Diện tích hình trụ xanh là :

trăng tròn x trăng tròn x 3,14 = 125,6 ( cm2)

Đ/s : 125,6 cm2

Thanks


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Lan vẽ một hình tròn trụ màu đỏ bao gồm chu vi bởi 62,8cm. Hoa vẽ một hình tròn màu xanh lá cây có phân phối kính gấp hai bán kính của hình trụ màu đỏ. Tính diện tích hình tròn trụ màu xanh.


Bán kính hình tròn màu đỏ là:

62,8 : 3,14 = 20 cm

Bán kính hình tròn blue color là:

20 x 2 = 40 cm

Diện tích hình tròn màu xanh da trời là:

40 x 40 x3,14 = 5024 cm2

Đáp số : 5024 cm2


Độ dài chào bán kính hình trụ màu đỏ là: 62,8:2:3,14=10(cm)

Diện tích hình tròn blue color là: 10x10x3,14= 314(cm2)

Đáp số: 314 cm2


2 hình tròn có tổng chu vi là 47,1 dm Bán kính hình tròn bé = 1/4 bán kính hình tròn lớn. Tính bán kính mỗi hình tròn.


Gọi bán kính hình tròn bé nhỏ là a ; hình trònlớn là b (dm)

Ta bao gồm a = 1/4 x b

=> b = 4 x a

=> Chu vi hình tròn bé nhỏ : a x 2 x 3,14 = a x 6,28

Chu vi hình tròn trụ lớn : b x 2 x 3,14 = (4 x a) x 2 x 3,14 = 25,12 x a

Lại bao gồm tổng chu vi 2 hình trụ là 47,1

=> lúc đó ta bao gồm 6,28 x a + 25,12 x a = 47,1

=> a x (25,12 + 6,28) = 47,1

=> a x 31,4 = 47,1

=> a = 1,5

=> b = 1,5 x 4 = 6

Vậybán kính hình tròn nhỏ nhắn là 1,5 dm; hình trònlớn là 6 dm


Bài giải:

Vì bán kính hình tròn bé bỏng = 1/4 chào bán kính hình trụ lớn phải chu vi hình tròn nhỏ bé bằng 1/4 chu vi hình tròn trụ lớn.

Xem thêm: 333 Hình Ảnh Bầu Trời Ảnh Bình Yên Và Lung Linh, 100+ Hình Ảnh Bầu Trời Bình Yên

Chu vi hình tròn nhỏ nhắn là:

47,1 : (1 + 4) x 1 = 9,42 (dm)

Bán kính hình tròn nhỏ xíu là:

9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 (dm)

Chu vi hình trụ lớn là:

9,42 x 4 = 37,68 (dm)

Bán kính hình tròn lớn là:

37,68 : 3,14 : 2 = 6 (dm)

Đáp số: cung cấp kính hình tròn trụ bé: 1,5 dm;

cung cấp kính hình tròn lớn: 6 dm.


2 hình tròn có tổng chu vi là 47,1 dm Bán kính hình tròn bé = 1/4 bán kính hình tròn lớn. Tính nửa đường kính mỗi hình tròn.


Hai hình tròn có cùng trọng tâm O như hình bên . Hình tròn bé có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40.82.Hỏi bán kính hình tròn lớn rộng bán kính hình tròn bé bao nhiết m ?


hai hình tròn có tổng S = 134,5 cm2. Bán kính hình tròn lớn gấp đôi bán kính hình tròn bé. Tính S của mỗi hình tròn

AI TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ cấp tốc NHẤT MIK SẼ TICK NHA!!!!!!


Bán kính hình tròn trụ lớn so với nửa đường kính hình tròn nhỏ nhắn là: 200%

Slớnso với Sbélà: 200%( imes)200% = gấp 4 lần

Slớnlà: 134,5:(4+1)( imes)4= 107,6(m2)

Sbélà: 134,5-107,6 = 26,9(m2)


hai hình tròn có tổng diện tích bằng 125,6 cm2 biết bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé ,Tính diện tích hình tròn


Hình tròn bự có bán kính gấp 3 lần nửa đường kính hình tròn nhỏ xíu nên

Diện tích hình tròn lớn cấp 3 x 3 = 9 lần hình tròng bé

Ta có sơ đồ

Hình tròn bự |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Hình tròn bé xíu |-----|

Tổng số phần cân nhau là : 1 + 9 = 10 ( phần )

Diện tích hình tròn nhỏ nhắn là : 125,6 : 10 x 1 = 12,56 ( cm2 )

Diện tích hình trụ lớn là : 125,6 – 12,56 = 113,04 ( cm2 )

Đ/S: …


một tờ giấy red color và một tờ giấy màu xanh lá cây đều hình vuông. Tô red color có cạnh 5 centimet , tô màu xanh da trời có cạnh dài gấp hai tờ màu sắc đỏ. Hỏi diện tích s to xanh vội vàng mấy lần diện tích s tờđỏ


S tờ red color là:

5x5=25(cm2)

Cạnh hình tờ greed color là:

5x2=10(cm)

S tờ greed color là:

10.10=100(cm2)

S tờ blue color gấp chu kỳ S tờ đỏ là:

100:25=4(lần)


hình tròn thứ nhất có bán kính gấp đôi bán kính hình tròn thứ hai

tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ nhị và hình tròn thứ nhất

giải chi tiết giúp mình ,mình sẽ tick ạ

(k nghịch sao chép )


Gọi bán kính hình sản phẩm thứ hailà R

=> buôn bán kính hình trụ thứ nhấtlà 2R

Ta gồm S(_1)=3,14x2Rx2R

S(_2)=3,14xRxR

=>(dfracS_1S_2=dfrac3,14 imes2R imes2R3,14 imes R imes R=4)


=> bán kính hình tròn trụ thứ nhấtlà 2R

Ta có S1" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">11=3,14x2Rx2R

S2" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">22=3,14xRxR

=>S1S2=3,14×2R×2R3,14×R×R=4" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">S1S2=3,14×2R×2R3,14×R×R=4


a) Chu vi của một hình tròn là 6,28 m. Tính đường kính của hình tròn đó.

b) Chu vi của một hình tròng là 188,4 cm. Tính bán kính của hình tròn đó.


a) Đường kính của hình tròn đó là:

6,28 : 3,14 = 2 ( m )

Đáp số: 2m

b) nửa đường kính của hình tròn là:

( 188,4 : 3,14 ) : 2 = 30 ( cm )

Đáp số: 30 cm


Đường kính hình tròn trụ đó là :

6,28 : 3,14 = 2 ( m )

Bán kính hình tròn đó là :

188,4 : 3,14 : 2 = 30 ( cm )

Đáp số : a) 2 m

b) 30 cm


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên