cung cấp kỹ thuật

HÌNH ẢNH HEO RỪNG GIỐNG ĐỦ TIÊU CHUẦN

HÌNH ẢNH HEO RỪNG GIỐNG ĐỦ TIÊU CHUẦN

*

HEO ĐỰC RỪNG RẶC TRỌNG LƯỢNG 45KG ĐẾN 50KG : 220k

*

HEO ĐỰC RỪNG RẶC VÀ HEO THÁI TRỌNG LƯỢNG 45KG ĐẾN 50KG ĐANG GIAO PHỐI

*

HEO ĐỰC GIỐNG THÁI LAN TRỌNG LƯỢNG 75KG

*

HEO ĐỰC GIỐNG VIỆT nam VÀ HEO THÁI TRỌNG LƯỢNG 45KG ĐẾN 55KG ĐANG GIAO PHỐI

HEO CÁI THÁI HẬU BỊ TRỌNG LƯỢNG 35KG ZIN

*

HEO CÁI THÁI HẬU BỊ TRỌNG LƯỢNG 35KG ZIN

*

HEO CÁI THÁI ĐANG SINH SẢN LỨA 3 ĐANG LÊN GiỐNG MỚI PHỐI XONG

*

HEO CÁI THÁI ĐANG SINH SẢN LỨA 3 ĐANG LÊN GiỐNG MỚI PHỐI XONG

*

HEO CÁI THÁI ĐANG SINH SẢN LỨA 1

*

HEO CÁI THÁI ĐANG SINH SẢN LỨA 2

*

HEO CÁI THÁI ĐANG SINH SẢN LỨA 1

*

HEO THÁI SINH SẢN xong 60 NGÀY CHUẨN BỊ CAI SỮA HEO CON

*


Heo Rung Minh Phat - Since 2004. All Rights Reserved.
Trực con đường : 1
*
Hôm ni : 6 Tổng số : 1701191