Đó là 1 trong giọt tiết đỏ. Nó được thiết kế theo phong cách gần giống như