Vào chùa, các bạn thấy có không ít người lẹo tay bái lậy và ước nguyện, một hình ảnh rất chi quen thuộc, cơ mà để hiểu ý nghĩa rõ ràng của hành động này thì ko hề đơn giản dễ dàng như các bạn thấy. City Tour Đà Nẵng xin gửi tới bạn bài viết này: Ý nghĩa của việc “chắp tay” vào đạo Phật.

Bạn đang xem: Ảnh chắp tay cầu phật

Bạn đã xem: Hình hình ảnh chắp tay niệm phật

Chắp tay, nguyên giờ đồng hồ Hán Việt là Hiệp chưởng. Giờ Phạn là Ãnjali. Hiệp chưởng nói một cách khác là hiệp thập hay đúng theo trảo. Theo tự điển Phật học Huệ quang đãng tập 4 trang 2.863 có phân tích và lý giải như sau :“Chắp 2 bàn tay, tập trung tư tưởng, kính cẩn lễ bái”. Đây là phương pháp lễ bái từ bỏ xưa sống Ấn Độ, được Phật giáo thực hành theo.


*

Hình minh họa.

Chấp tay là giữa những ấn tướng quan trọng đặc biệt của Phât giáo. Chấp tay được biểu lộ bằng vẻ ngoài là, nhị bàn tay úp vào nhau, những ngón tay khít lại, lòng bàn tay rỗng không, trông như hình loại búp sen chuẩn bị nở.

Trên các bức tượng, phù điêu, họa ảnh… về Phật giáo ta thường trông thấy chư Phật, chư tình nhân tát, Thánh tăng, tay thường xuyên bắt ấn quyết, kia là đông đảo ấn tướng biểu lộ những ý nghĩa sâu sắc khác nhau trong lý thuyết Đạo Phật. Trong những ấn quyết đó bao gồm một ấn quyết được thực hiện nhiều khi lễ Phật, vái Phật, xá chào… call là hiệp chưởng, nghĩa là hai lòng bàn tay úp vào nhau.

Thực ra, hành động chắp tay không chỉ có xuất hiện tại từ lúc Phật giáo ra đời, nhưng trước đó, trong làng mạc hội Ấn Độ cổ, bạn Ấn Độ bao gồm quan niệm, tay bắt buộc là tay thần thánh, dành riêng cho thần thánh, trong sáng và linh thiêng, tay trái là tay nhiễm ô, bất tịnh, è cổ tục. Tuy thế nếu 2 tay hiệp lại làm cho một thì biến đổi sự hợp tốt nhất giữa góc nhìn thánh thiện với nhiễm ô, vì vậy hiệp chưởng là biểu thị bộ mặt chân thực nhất của nhỏ người. Nghĩa “Bất cấu bất tịnh” trong bát Nhã trọng điểm Kinh chính là ý nầy. Chấp tay tượng trưng cho sự hợp tuyệt nhất thánh thiện cùng nhiễm ô, dung thông thần thánh cùng trần tục. Phật giáo đã trở nên tân tiến truyền thống này của Ấn Độ thành hiệp chưởng. Theo ý thức Phật giáo, hai bàn tay chắp lại trước ngực, biểu thị lòng tôn kính, sự tập trung tư tưởng, thiền định, độc nhất vô nhị tâm, tán dương với ca ngợi. Đồng thời, thừa kế và trở nên tân tiến tư tưởng truyền thống, Phật giáo mang lại rằng, lẹo tay có ý nghĩa sâu sắc dung hợp các phạm trù đối lập, biểu hiện thật tướng tá của dải ngân hà vạn pháp, tìm về với bạn dạng nguyên chân diện mục của pháp giới.

Chỉ riêng biệt về ấn tướng hiệp chưởng này, trong giáo lý Phật giáo đã làm được nhắc đến trong tương đối nhiều Kinh. Khiếp Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, dạy: “cung kính hiệp chưởng lễ”, lẹo tay là miêu tả sự kính lễ được vạc khởi. Tiếp đến, trong tiệm Vô Lượng thọ khiếp nói, chắp tay biểu hiện cho sự ca ngợi, tán thán công đức chư Phật cùng chư bồ tát. Theo ghê Đại Nhật, tay bắt buộc tượng trưng cho Tuệ, tay trái tượng trưng đến Định, lẹo tay hình mẫu cho Định với Tuệ độc nhất vô nhị như, đồng hiện. Mười ngón tay vượt trội cho mười pháp giới. Quán tưởng thập pháp giới trong hai bàn tay úy lại. Lẹo tay đó là thâu nhiếp loàn tâm, tập trung tư tưởng nhất trọng điểm hướng Phật, trung ương và hành thống nhất, lý cùng sự tương ứng. Chỉ là một cái chấp tay, mà lại thâu nhiếp toàn bộ giáo lý Phật Đà. Nếu chấp tay mà vai trung phong tĩnh tại, ko tán loạn, thiền định, dẹp vứt mọi tạp niệm, quán tưởng Như Lai, tìm ra vạn pháp dung thông, bất nhị ấy là đã bệnh nhập vào cảnh giới Niết Bàn.

Trong Đại Nhật tởm sớ, quyển 13, nói đến 12 loại hiệp chưởng:

1- Kiên thật tâm hiệp chưởng (hai tay chắp chặt vào nhau các đầu ngón tay bởi nhau).

2- Không trung khu hiệp chưởng (hai tay lẹo lại, các đầu ngón tay bằng nhau, tương đối rỗng sinh hoạt giữa).

3- Vi khai liên hoa hiệp chưởng (các ngón tay cân nhau chắp lại, lòng bàn tay phình ra hình hoa sen búp).

4- Sơ cát liên hoa hiệp chưởng (chắp tay 2 ngón chiếc và 2 ngón út bám lại, những ngón kia hở ra, giống hệt như hoa sen hàm tiếu).

5- Hiển lộ hiệp chưởng (hai bàn tay va đầu, ngửa lên).

6- Trì thủy hiệp chưởng (hai tay cũng ngửa lên như trước, dáng khum lại như đang vốc nước).

7- Quy mạng hiệp chưởng (đặt ngón của bàn tay khía cạnh lên trên ngón của bàn tay trái).

8- làm phản xoa hiệp chưởng (hai tay chắp ngược đầu nhau để tay nên lên tay trái).

9- làm phản bối qua lại hiệp chưởng (lưng 2 bàn tay đâu nhau, tay phải kê ngửa trên sườn lưng bàn tay trái).

10- Hoành trụ chỉ hiệp chưởng (hai bàn tay nằm ngửa, đầu 2 ngón trỏ đụng nhau).

11- Phúc thủ hương thơm hạ hiệp chưởng (hai bàn tay ở úp, đầu 2 ngón trỏ va nhau).

12- Phúc thủ hiệp chưởng (hai bàn tay úp xuống nhì ngón mẫu chạm nhau).

Xem thêm: Hình Ảnh Tiền Dollar - Tổng Hợp Hình Ảnh Tiền Đẹp Nhất

Trong đời sống tu hành mỗi ngày của những người dân con Phật, hầu như tín thiết bị Phật tử, khi gặp nhau chúng ta cũng lẹo tay kính chào hỏi nhau. Ngoài ra ý nghĩa kinh điển như sẽ nói ở trên, hành vi đó còn với nhiều ý nghĩa sâu sắc nhân văn khác. Kẻ đối diện mình đây có thể là một con người bình thường, hay như là 1 vị tu hành mật hạnh, một vị Thánh tăng ngày một nhiều đạo, giỏi biết đâu là 1 trong vị bồ tát thị hiện, phải chắp tay xá chào tín đồ là hành động không chỉ biểu đạt sự khiêm từ, kiệm đức, nhưng mà còn là sự cung kính trước một chủng tử bồ Đề, một hiện thân của chư Phật, một con người dân có hạt giống trung ương thiện lành có thể sẽ thành Phật trong kiếp vị lai. Với những người dân sơ cơ trên đường Đạo, thì lẹo tay kính chào hỏi còn mang ý nghĩa khuyến tấn, thức tỉnh “búp sen xin tặng người, một vi Phật tương lai”. Như vậy, ngoài chân thành và ý nghĩa kiết ấn, hiệp chưởng còn mang nét đẹp văn hóa sâu sắc, đặc điểm của Phật giáo.

Sau đấy là 16 ý nghĩa của lẹo tay:

1. Hai bàn tay khép lại biểu lộ cho hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phù hợp tác, không tranh đấu với không làm cho tổn thương tín đồ khác.

2. Không gian giữa hai lòng bàn tay biểu lộ lý chân không, ý nghĩa là họ phải ngộ nhập tính ko của vạn pháp.

3. Nhì lòng bàn tay khép lại với nhau biểu hiện hai tay xong xuôi vọng động, không còn phan duyên, không thể tạo nghiệp do tham, sân, si.

4. Mu bàn tay hướng ra phía ngoài thể hiện ngoại cảnh lục trần, lòng bàn tay hướng về phía trong biểu hiện giác tâm người thương đề, bởi vì vậy chắp tay còn có chân thành và ý nghĩa là đi ngược cảnh trần, tìm đến giác tâm.

5. Tay phải, tay trái là vì vọng tưởng, chấp trước mà lại có. Kỳ thực bắt buộc hay trái các là đưa danh, đông đảo là hư vọng. Lẹo hai tay có tác dụng một, không còn tồn tại phải trái, tách tướng phân biệt, đồng đẳng nhất như.

6. Mười ngón tay khép lại cùng với nhau biểu lộ mười pháp giới quy về nhất tâm, tất cả đều vì chưng tâm tạo, toàn bộ đều từ trung khu mà biến hóa hiện ra.

7. Mười ngón tay biểu lộ mười phương, chắp lại trước ngực, có nghĩa là chúng sanh trong mười phương số đông bình đẳng, cũng có nghĩa là nhiếp thủ bọn chúng sanh trong mười phương quy hướng Phật đạo. Mười ngón tay còn bộc lộ cõi Phật vào mười phương, lẹo lại trước ngực, có nghĩa là cúng nhịn nhường chư Phật, Bồ-tát vào mười phương bởi tâm cung kính, cũng có nghĩa là nhiếp thủ công bằng tay đức của cõi Phật vào mười phương nhằm trang nghiêm từ bỏ tâm, thành quả căn lành.

8. Phật tử gặp mặt nhau lẹo tay niệm “A Di Đà Phật” đó là quy hướng biển cả nguyện tuyệt nhất thừa của đức Di Đà, bất thoái thành Phật. Cũng biểu lộ cõi Phật mười phương thuộc xưng tán A Di Đà Phật, thuộc tuyên dương pháp môn Tịnh Độ.

9. Mười ngón tay lẹo lại trước ngực bộc lộ chúng ta đề nghị tu mười ba-la-mật mới rất có thể thành Phật. Xung quanh ra, mười huyền môn Hoa Nghiêm giỏi mười nguyện vương vãi Phổ thánh thiện đều biểu thị sự viên mãn; mang đến nên, mười ngón tay chắp lại chính là biểu lộ khả năng viên thành Phật quả.

10. Tay trái thường xuyên tĩnh, biểu thị “thông hiểu”; tay đề nghị thường động, bộc lộ “thực hành”; nhì tay chắp lại thể hiện hiểu cùng hành hợp nhất, có như vậy bắt đầu thành tựu được vô thượng người tình đề.

11. Tay trái thường xuyên tĩnh, bộc lộ “tự giác” (tự bản thân giác ngộ); tay cần thường động, biểu lộ “giác tha” (giúp cho tất cả những người khác giác ngộ); nhì tay lẹo lại biểu hiện kết thích hợp tự giác cùng với giác tha, bao gồm như vậy bắt đầu là hành giả Bồ-tát, bao gồm như vậy bắt đầu được giác hạnh viên mãn.

12. Tay trái biểu lộ nguyện, tay phải biểu lộ hạnh, hai tay lẹo lại thể hiện nguyện cùng hạnh hòa hợp nhất, lấy nguyện nhằm khởi hạnh, rước hạnh để hội chứng nguyện, bao gồm như vậy đại nguyện new viên thành.

13. Hai tay lẹo lại bộc lộ các pháp bình đẳng, không phân cao thấp. Thiền tịnh không hai, tịnh mật chẳng khác, tuy phương pháp bất đồng, nhưng thực chất giống nhau, cùng tầm thường một mục đích.

14. Nhì tay trái nên hợp thành một thể biểu lộ lý “không hai”. Phiền óc và người tình đề ko hai, từ hành cùng hóa tha không hai, từ bỏ Phật với tha Phật không hai, tánh và tướng ko hai…

15. Chắp tay chính giữa ngực thể hiện lý trung đạo, ko chấp vào hai bên như: thường tốt đoạn, không tuyệt có.

16. Nhì tay chắp lại hệt như nụ hoa chưa nở, biểu hiện nhân địa tu hành. Khi hoa nở cũng chính là lúc thành tựu tình nhân đề.

Vận dụng chắp tay vào cuộc sống, đạo pháp:

Chấp tay “Xá kính chào Tăng, Ni”:

Khi xá chào quí Tăng, Ni, Phật tử buộc phải chấp tay thành các hình sen búp thật đẹp, thật trang nghiêm. Lẹo tay nhằm ngay trước vùng ngực (ngay ức, tức phần khuyết giữa ngực), xá xin chào thật sâu và lờ lững để tỏ lòng tôn kính với vẻ mặt đầy hoan hỷ, mồm niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Lối chào này biểu hiện tình cảm đậm đà và đầy ý nghĩa. Lẹo tay hình búp sen tượng trưng cho công đức đầy đủ, thanh tịnh; câu niệm Phật đó là để cảnh báo về Phật tánh của từng người. Những nước trên trái đất cũng rước hình hình ảnh chắp tay niệm Phật này để xin chào nhau. Bởi vì thế, không nên biết vị tu sĩ đó tuổi bé dại hay lớn, giới phẩm cao xuất xắc thấp, chỉ cần mang hình tướng tá Tăng bảo họ nên xá chào như cung kính một đức Phật, vày Tăng, Ni đó là đại diện mang đến Tam bảo. Xá xin chào ở đó là xá kính chào Phật tánh của nhau, chứ không phải chào tuổi tác tuyệt xã giao. Khía cạnh khác, xá chào cung kính còn là cách làm sụt giảm lòng trường đoản cú cao, trường đoản cú đại (ngã mạn). Vì chưng khi bọn họ khởi trọng tâm khinh mạn chúng ta sẽ mất tất cả, mất đi bản tâm thanh tịnh, phật lòng từ bi với trí tuệ của mình, chẳng thể thành tựu đạo giải thoát.

Chấp tay lễ Phật:

Đọc thêm những tài liệu khác tại city tour đà nẵng:

1 Tham gia Group tài liệu thuyết minh du lịch
2 Đăng ký kênh Youtube thuyết minh giành riêng cho hướng dẫn viên
3 Ý nghĩa và hình tượng cổng Tam Quan
4 Lịch sử sinh ra 3 ngôi miếu Linh Ứng trên Đà Nẵng
5 Lịch sử chùa Tam bầu tại ngũ hành Sơn
6 Tài liệu Thuyết minh về tháp Xá Lợi
7 7 sự hiểu nhầm về phật giáo ở Việt Nam
8 Ý nghĩa số 7 vào đạo Phật (nằm giữa bài bác viết)
9 Bài thuyết minh về đại nội Huế
10 Download những ebook lịch sử 
11  Lược sử về cuộc sống Phật thích hợp Ca.
12 Tam thay Phật là ai với có chân thành và ý nghĩa gì?
13  Những địa điểm vùng miền bị biến hóa và sai lệch
14 Lịch sử thú vui của dịp nghỉ lễ hội tình nhân
15 Tài liệu lịch sử về hòn đảo Cù Lao Chàm
16  Tài liệu thuyết minh về sông Bến Hải – cầu Hiền Lương sống Quảng Trị
17 Tín ngưỡng thờ môn thần (thần giữ cửa) sống Hội An
18 Tài liệu thuyết minh về Bắc Đế Trấn Vũ tại Chùa mong Hội An
19 Chuyện phòng the vùng hậu cung triều Nguyễn
20 Tour phố cổ Hội An 1 ngày: 440.000 d/1 khách

Cảm ơn bằng cách click reviews bài viết: